Lidé

Sněm

Nejvyšším orgánem spolku je Sněm, který tvoří všichni členové spolku. K dnešnímu dni má Drnka necelých 80 členů.

Rada

Výkonným orgánem spolku je Rada, která má 13 členů.

rada1

Členové Rady jsou: Ludmila Bednářová, Bc. Marcela Dvořáková, MUDr. Ondřej Hrdý, Pavel Klvač ml., Pavel Klvač st., František Smutník, Květoslava Synková, Václav Šprňa, Josef Šrámek, Květoslava Vančurová, Olga Vitásková, Kamil Žůrek, Bc. Pavel Žůrek. Více zde.

Předseda

Předsedou spolku je od roku 1999 Pavel Klvač ml. Více zde.

Tajemník

Tajemníkem sdružení je Pavel Klvač st.

Revizní komise

Kontrolním orgánem sdružení je Revizní komise ve složení: ing. Radek Šprňa, Anna Vaškebová, Vítězslav Zbořil st.