O nás

Spolek DRNKA je nezávislé neziskové sdružení občanů. Cílem spolku je realizace a podpora nejrůznějších veřejně prospěšných aktivit v obci Drnovice a okolním regionu. DRNKA se zrodila z dlouhodobých neformálních aktivit skupiny sousedů a přátel v obci Drnovice. Doba jejího formálního vzniku je datována rokem 1999. V současné době má necelých 80 členů. Hlavním posláním sdružení je ochrana přírody a krajiny spolu s oživováním společenského a kulturního dění v obci a regionu. DRNKA v této oblasti usiluje o prosazování neotřelých postupů.

Ochrana přírody a krajiny, stejně jako oživování společenského a kulturního života, pro nás začíná mapováním a dokumentací historické paměti komunity a místa. V této badatelské činnosti spolupracujeme s celou řadou regionálních odborníků. Výsledkem spolupráce je výpravná kniha „Drnovice – příroda, historie, současnost“, vydaná v roce 2004 k 900. výročí první písemné zmínky o Drnovicích. Nedocenitelná je pro nás i spolupráce s místními pamětníky. Stálým zdrojem inspirace je nám legenda místní ochrany přírody, veršující archeolog pan Miroslav Daněk (*1929 – + 2007). V letech 2001 a 2008 jsme vydali sbírky jeho básní s regionální tématikou.

Naším největším dosavadním počinem v ochraně přírody byla revitalizace nedalekého mokřadu. V roce 2000 jsme podnikli vyčištění jeho tůní, čímž došlo k obnově jeho ekologických funkcí v krajině. O mokřad s početnou populací obojživelníků i nadále pečujeme. Každým rokem sem z obce pořádáme jarní ekologické poutě, připomínající význam tohoto jedinečného biotopu.

Svými aktivitami se snažíme oslovit i širší veřejnost. Upozornit na přírodní a kulturní zajímavosti, vytvářející nezaměnitelný lokální svéráz, je cílem pravidelných veřejných výstav, které se konají třikrát ročně. Slavnostní vernisáže těchto výstav se staly místem setkávání mnoha lidí se zájmem o náš region.

pout_cb_600