Projekty

Mokřad „Žumpy“

V roce 2000 jsme provedli revitalizaci (vyčištění a prohloubení tůní) místního mokřadu, zvaného Žumpy. Jedná se o ekologicky cennou lokalitu, která má své nezastupitelné funkce v krajině. Tůně mokřadu zadržují vodu v krajině, slouží pro rozmnožování mnoha druhů obojživelníků (skokana štíhlého, skokana hnědého, rosničky zelené, čolka obecného, čolka horského a dalších). O lokalitu od roku 2000 pečujeme, provádíme zde každoroční brigády. V roce 2003 jsme natočili o mokřadu videopořad.

Drnovice – paměť obce a krajiny

Od roku 2000 provádíme mapování a dokumentaci historické paměti komunity a místa. Archivujeme historické fotografie, obrazy, mapy a jiné dokumenty. V krajině vyhledáváme a dokumentujeme historické struktury a lokální zajímavosti. Výsledkem této práce je výpravná kniha Drnovice – příroda, historie současnost, vlastivědná mapa Pamět obce a krajiny a četné výstavy v místním kulturním domě.

Památné stromy

V širším regionu Vyškovska vyhledáváme, mapujeme a dokumentujeme staré významné stromy. Na jejich existenci se snažíme upozorňovat širší veřejnost, podáváme úřadům návrhy na jejich vyhlášení za památné stromy. V roce 2003 jsme spolu s drnovickým obecním úřadem podali návrh na vyhlášení dvou lip u kostela sv. Vavřince za památné stromy. (Vyhlášení proběhlo 21. 1. 2004.) V roce 2010 jsme podali návrh na vyhlášení dalších dvou památných lip v Drnovicích v místní části Stará cesta. (Vyhlášení proběhlo 4. 10. 2010.). V letech 2002-2005 jsme pořádali úspěšnou anketu Strom Vyškovska.

Dětské a sportovní hřiště

Společně s obyvateli ulice Křivda jsme zrekonstruovali dětské a sportovní hřiště na Křivdě. O hřiště a jejich okolí pečujeme, provádíme jejich pravidelnou údržbu. Hřiště jsou využívána obyvateli i návštěvníky obce, žáky mateřské i základní školy. Na sportovním hřišti pořádáme nepravidelné nohejbalové a volejbalové zápasy, za příznivých okolností je zde možné i bruslit.

Kultura

Od prosince roku 1999 organizujeme vernisáže k pravidelným výstavám, pořádaným v době Velikonoc, svatovavřinecké pouti a Vánoc. Převážně se jedná o výstavy fotografií, obrazů a dobových dokumentů s tématikou obce a regionu. Nepravidelně pořádáme též přednášky, koncerty a divadelní představení. V roce 2001 jsme vydali sbírku insitní poezie místního občana pana Miroslava Daňka, s názvem Jak se tak na to dívám očima. Na podzim roku 2008 jsme na tuto akci navázali výstavou fotografií, dokumentů a artefaktů o básníkově životě a díle. Při této příležitosti jsme vydali jeho druhou básnickou sbírku Vždyť vzpomínky jsou cesty života…

Mikroregion Drahanská vrchovina – krajina, historie, současnost

Vyvíjíme badatelské aktivity v mikroregionu Drahanská vrchovina, které směřují k poznávání zdejší přírody, krajiny, historie i současnosti. Výstupem z tohoto projektu je řada výstav fotografií a dobových dokumentů, pravidelně představovaných veřejnosti. V roce 2006 jsme ve spolupráci se studenty oboru humanitní environmentalistika na Masarykově univerzitě v Brně začali vydávat edici fotograficko-sociologických studií, zaměřenou na proměny venkovského života vesnic mikroregionu. Doposud byly vydány čtyři svazky edice. Blíže v sekci Publikace.

Vlastivědné vycházky

Na území mikroregionu Drahanská vrchovina a přilehlém okolí organizujeme pro veřejnost vlastivědné vycházky s odborným výkladem. Tématem vycházek bývá poznávání přírodních zajímavostí, krajinných zvláštností a historických pozoruhodností. Jako průvodce angažujeme odborníky z řad historiků, archeologů, botaniků, krajinných ekologů, biologů atd.

Studánky

Ve spolupráci s legendou místní ochrany přírody – panem Miroslavem Daňkem – jsme prováděli vyhledávání, mapování a dokumentaci starých zapomenutých studánek na katastru obce i v širším okolí. O část z nich členové sdružení pečují. Od roku 2008 pořádáme po těchto studánkách jarní literární putování.  V letech 2006-2008 jsme pořádali anketu Studánka Vyškovska, které se během jejího tříletého trvání zúčastnilo 5659 hlasujících.

Regionální pověsti

Sbíráme a archivujeme regionální slovesný folklór – především pověsti, příběhy, pořekadla a pověrečná vyprávění. S touto tématikou jsme vydali drnovickou sbírku Tak bévalo za stara, která se dočkala druhého – česko-anglického vydání. Sebrané pověsti z mikroregionu Drahanská vrchovina jsme shrnuli v knize Je to pravda pravdoucí… Oživit tyto pověsti v dětském povědomí bylo cílem výtvarného projektu, kterého ze zúčastnili žáci a žákyně mateřských a základních škol v regionu.