Připravujeme

Na rok 2019 dále připravujeme např.:

٥ Přírodovědnou exkurzi do NP Podyjí   /květen/

٥ Sečení trávy u mokřadu Žumpy   /červen/

٥ Pouťovou výstavu   /srpen/

٥ Knihu o krajině Vyškovska