Připravujeme

Na rok 2023 dále připravujeme např.:

٥ Brigádu u mokřadu Žumpy   /říjen/

٥ Předvánoční setkání v kulturním domě   /prosinec/