Připravujeme

Na rok 2021 připravujeme např.:

٥ Noc pro netopýry   /květen/

٥ Sečení trávy u mokřadu Žumpy   /červen/

٥ Kroužkování ptáků /červen/

٥ Pouťovou výstavu obrázků „Kdysi u nás v Drnovicích“    /srpen/

٥ Knihu Krajinnou Vyškovska chůzí poutníka   /listopad/

٥ Sbírku veršů Potkan je bratrancem Mickey Mouse   /listopad/