Připravujeme

Na rok 2019 připravujeme např.:

٥ Putování po studánkách Miroslava Daňka   /březen/

٥ Ekologickou pouť k bažině s malováním obrazů v krajině  /duben/

٥ Přírodovědnou exkurzi do NP Podyjí   /květen/

٥ Sečení trávy u mokřadu Žumpy   /červen/

٥ Pouťovou výstavu   /srpen/

٥ Knihu o krajině Vyškovska