Připravujeme

Na rok 2018 připravujeme např.:

٥ Výlet za bobry do Litovelského Pomoraví   /květen/

٥ Sečení u mokřadu Žumpy   /červen/

٥ Pouťovou výstavu obrazů   /srpen/

٥ Vydání knihy o krajině Vyškovska